საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში

 საკანონმდებლო ორგანო კონტროლის არსებულ მექანიზმებს სრულფასოვნად ვერ იყენებს, ასეთია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის შედეგი. არასამთავრობო ორგანიზაციამ სულ ცოტა ხნის წინ ანგარიშის პრეზენტაცია საკანონმდებლო