"გახადე შრომა უსაფრთხო"

პროფესიული კავშირების გაერთიანება ქმედითი შრომითი ინსპექციის შექმნას მოითხოვს.  ძირითადი მოთხოვნა იმ საკითხების გათვალისწინებაა, რომელიც ხელისუფლების მიერ კანონპროექტში ჯერ კიდევ არაა ჩართული და ამასთანავე საქართველოს შრომითი კანონმდებლობის შრომის საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობა. პროფკავშირები საზოგადოებას მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ და სხვადადხვა საშუალებებით კანონპროექტის ხარვეზებსა და თავიანთ შრომით უფლებებს აცნობენ. შექმნილია პეტიციაც, რომელზე ხელმოწერების შეგროვებაც უკვე დაწყებულია.