გათავისუფლებული ქუტაშვილი და პავლიაშვილი დუმილს ინარჩუნებენ