ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები

2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მიღებული გამოცდილება და მომდევნო გამოცდილება იყო დღევანდელი კონფერენციის თემა, რომელსაც პარლამენტის თავმჯდომარეც დაესწრო. კონფერენციის მიზანი გასული წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს მიღებული გამოცდილების განხილვა ევროპული და საერთაშორისო სტანდარტების ჭრილში და საარჩევნო პროცესის შემდგომი გაუმჯობესების შესახებ მსჯელობა იყო. კონფერენციის მონაწილეებმა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის შესაძლო გამოწვევების შესახებაც იმსჯელეს.