ნაწარმოების გავრცელების აკრძალვის უფლება

შემოქმედებითი ნაწარმოები რომელიც  სხვათა უფლებებს ლახავს,  შესაძლოა აიკრძალოს. კანონპორექტის ინიციატორები ლევან გოგიჩაიშვილი და ეკა ბესელია არიან. მსგავსი კანონი საქართველოს კონსტიტუციაში 1997 წლიდან არსებობს. ამ მუხლის აღსრულების პრეროპგატივა კულტურის სამინისტროს ქონდა თუმცა პრაქტიკაში არასდროს გამოუყენებია. გამოხატვის თავსუფელბის საკხითხებზე მომუშავე იურისტები ფიქრობენ რომ აღნიშნული რეგულაცია საფრთხეს უქმნის გამოხატვის თავისუფლებას და ზღუდავს ადამიანის უფლებებს.