ინკლუზიური განათლება

განათლების სამინისტრომ განათლების განვითარების 2019-2022 წლების სტრატეგიის დოკუმენტი შეიმუშავა.ახალი სამოქმედო გეგმის შექმნა ზოგადი განათლების შესახებ კანონში შესულმა მნიშვნელოვანმა ცვლილებებმა განაპირობა, რითაც სპეციალური მასწავლებელი მასწავლებელი გახდა. მათი სამუშაო დატვირთვა და სახელფასო განაკვეთი სექტემბრიდან მასწავლებლისას გაუთანაბრდება, რაც მათ პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართვის შესაძლებლობას ანიჭებს.