სტიქია ჩინეთში

ჩინეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთში  გადაუღებელ წვიმებს წყალდიდობები და მეწყერის მრავალრიცხოვანი ჩამოწოლა მოჰყვა.