უსაფრთხოება სკოლებში

ამ წუთებში სკოლებში სასწავლო გარემოს უსაფრთხოების გაუმჯობესების მიზნით განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სამოქმედო გეგმას განიხილავენ.