ხორავას ქუჩის საქმე - არასრულწლოვნების დაკითხვა გრძელდება

პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრები არასრულწლოვანი მოწმეების გამოკითხვას განაგრძობენ.
დღესაც გამოკითხვა დახურულ რეჟიმში, ფსიქოლოგის და მოზარდების მშობლების თანდასწრებით ხორციელდება. ქეთევან გრგორაშვილი გვერთვება გამოკითხვის დეტლებით.