ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული 5 ქართველი გათავისუფლებულია