კონტაქტი

შპს ტელეკომპანია პირველი

ს/კ: 405034190

თბილისი, 0160, ზოვრეთის ქ. #1

ტელ: (+995) 32 2387755

ელ. ფოსტა: [email protected]