რუსული ნარატივი - GRASS-ის კვლევის პრეზენტაცია

როგორ აადვილებენ ჩვენი სისუსტეები რუსულ გავლენას? საქართველოს რეფორმების ასოციაციამ ამ სახელწოდებით კვლევა ჩაატარა. ორგანიზაცია ეკონომიკის, პოლიტიკის, საზოგადოებისა და საგარეო პოლიტიკის სფეროებში არსებულ სისუსტეებს დააკვირდა და მოსახლეობაში რუსული გავლენების შეღწევადობის ინდექსი განსაზღვრა.