რატომ გადადგა პრემიერი?

გადადგა თუ გაუშვეს, ვისთვის მოსალოდნელი და ვისთვის მოულოდნელი გადაწყვეტილება.