თემის ლიდერი ქალები - ეკა წულუკიძე

როგორ განავითარა ნახევრად დაცლილ სოფელში ტურიზმი, წამოიწყო სამკერვალო ბიზნესი და პროდუქციის რეალიზება სვანეთშივე მოახერხა თემის ლიდერმა ქალმა სოფელ ფარიდან?!