თემის ლიდერი ქალები - სოფიო ჯიქია

სამოქალაქო აქტივისტი ქალები და მათ მიერ განხორციელებული იდეები. სოფიო ჯიქია თბილისიდან სოფელ მუხურში საცხოვრებლად 3 წლის წინ გადავიდა, ადგილობრივი ახალგაზრდებისთვის ხელსაქმის წრეები ჩამოაყალიბა და სოფლად მცხოვრები ქალების ცნობიერების ასამაღლებლად სემინარებსაც ატარებს