თემის ლიდერი ქალები - ცოდნის კაფე

ცოდნის კაფე - სოფლად მცხოვრები ქალები ცვლილებებისთვის