თემის ლიდერი ქალები - გვანცა კიკალეიშვილი

სიუჟეტი მომზადებულია "ინიციატივა საქართველოს" პროექტის "ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და აუდიტორიის ანალიზი" ფარგლებში, "ინტერნიუს-ევროპასთან" თანამშრომლობით და შვედეთის მთავრობის დაფინანსებით