თემის ლიდერი ქალები - ნინო პაატაშვილი

ქალი, რომელმაც პირველმა დანერგა განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პატარებსა და მათ მშობლებზე ზრუნვის სერვისები. თელავში მცხოვრებმა ნინო პაატაშვილმა საკუთარ სახლში დაიწყო იდეის განხორციელება, რომელიც სერვის-პროვაიდერთა ევროპულმა ასოციაციამ რეგიონში საუკეთესო მოდელად აღიარა.