სამაუწყებლო პროგრამა
 
8:00 საქმიანი დილა
11:00 დღის ამბები
11:15 პირველამდე - ნინო არაზაშვილთან ერთად
13:00 დღის ამბები
13:40 საქმის კურსი
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
15:00 სერიალი "სხვა სახე"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
17:00 დღის ამბები
17:45 საქმის კურსი
18:00 სერიალი "შურისმაძიებელი"
19:00 დღის ამბები
20:00 ხალხის პოლიტიკა
22:00 დღის ამბები
22:40 საქმის კურსი
23:00 სარკეში
0:00 მხატვრული ფილმი
2:30 მხატვრული ფილმი
5:00 მხატვრული ფილმი
7:00 სერიალი "სხვა სახე"
 
8:00 საქმიანი დილა
11:00 დღის ამბები
11:15 პირველამდე - ნინო არაზაშვილთან ერთად
13:00 დღის ამბები
13:40 საქმის კურსი
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
15:00 სერიალი "სხვა სახე"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
17:00 დღის ამბები
17:45 საქმის კურსი
18:00 სერიალი "კიდობანი"
19:00 დღის ამბები
20:00 რეაქცია
22:00 დღის ამბები
22:40 საქმის კურსი
23:20 ღამის ამბები
0:30 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მხატვრული ფილმი
7:00 სერიალი "სხვა სახე"
 
8:00 საქმიანი დილა
11:00 დღის ამბები
11:15 პირველამდე - ნინო არაზაშვილთან ერთად
13:00 დღის ამბები
13:40 საქმის კურსი
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
15:00 სერიალი "სხვა სახე"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
17:00 დღის ამბები
17:45 საქმის კურსი
18:00 სერიალი "კიდობანი"
19:00 დღის ამბები
20:00 პოლიტმეტრი
22:00 დღის ამბები
22:40 საქმის კურსი
23:20 ღამის ამბები
0:30 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მხატვრული ფილმი
7:00 სერიალი "სხვა სახე"
 
 
8:00 საქმიანი დილა
11:00 დღის ამბები
11:15 პირველამდე - ნინო არაზაშვილთან ერთად
13:00 დღის ამბები
13:40 საქმის კურსი
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
15:00 სერიალი "სხვა სახე"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
17:00 დღის ამბები
17:45 საქმის კურსი
18:00 სერიალი "კიდობანი"
19:00 დღის ამბები
20:00 რეაქცია
22:00 დღის ამბები
22:40 საქმის კურსი
23:20 ღამის ამბები
0:30 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მხატვრული ფილმი
7:00 სერიალი "სხვა სახე"
 
8:00 საქმიანი დილა
11:00 დღის ამბები
11:15 პირველამდე - ნინო არაზაშვილთან ერთად
13:00 დღის ამბები
13:40 საქმის კურსი
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
15:00 სერიალი "სხვა სახე"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები
17:00 დღის ამბები
17:45 საქმის კურსი
18:00 სერიალი "კიდობანი"
19:00 დღის ამბები
20:00 პირველები
22:00 დღის ამბები
22:40 საქმის კურსი
23:20 ღამის ამბები
0:30 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მხატვრული ფილმი
 
8:00 სერიალი "სხვა სახე"
9:00 სერიალი "სხვა სახე"
10:00 სერიალი "სხვა სახე"
11:00 სერიალი "სხვა სახე"
12:00 სერიალი "სხვა სახე"
13:00 დღის ამბები
14:00 ვახო სანაიას დღის ამბები
15:00 სერიალი "სხვა სახე"
16:00 ვახო სანაიას დღის ამბები
17:00 დღის ამბები
17:40 მხატვრული ფილმი
18:30 ახალგაზრდული დებატები
20:00 ვახო სანაიას დღის ამბები
21:00 სერიალი "დანაშაულის კვალი"
22:00 დღის ამბები
22:40 ავტორბოლა
23:15 მხატვრული ფილმი
1:00 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მხატვრული ფილმი
7:00 სერიალი "სხვა სახე"
 
8:00 სერიალი "შურისმაძიებელი"
9:00 სერიალი "კიდობანი"
10:00 სერიალი "კიდობანი"
11:00 სერიალი "კიდობანი"
12:00 სერიალი "კიდობანი"
13:00 დღის ამბები
14:00 ვახო სანაიას დღის ამბები
15:00 სერიალი "სხვა სახე"
16:00 ვახო სანაიას დღის ამბები
17:00 დღის ამბები
17:40 სთორი
18:10 მხატვრული ფილმი
20:00 ვახო სანაიას დღის ამბები
21:00 სერიალი "დანაშაულის კვალი"
22:00 დღის ამბები
22:40 ანარეკლები
23:15 მხატვრული ფილმი
1:00 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მხატვრული ფილმი
7:00 სერიალი "სხვა სახე"