სამაუწყებლო პროგრამა
7:00 საქმის კურსი (გ/ჩ)
7:50 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 სერიალი "დროის მიღმა"
20:00 ხალხის პოლიტიკა (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 უცხოეთის ამბები
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:45 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.00 საათზე
7:00 საქმის კურსი (გ/ჩ)
7:50 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 სერიალი "დროის მიღმა"
20:00 რეაქცია (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 უცხოეთის ამბები
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:45 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.00 საათზე
7:00 საქმის კურსი (გ/ჩ)
7:50 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 სერიალი "დროის მიღმა"
20:00 პოლიტმერტი (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 უცხოეთის ამბები
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:45 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.00 საათზე
7:00 საქმის კურსი (გ/ჩ)
7:50 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 სერიალი "დროის მიღმა"
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 გადაცემა - ავტორბოლა
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:45 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.00 საათზე
7:00 საქმის კურსი (გ/ჩ)
7:50 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 სერიალი "დროის მიღმა"
20:00 რეაქცია (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 გადაცემა - მოგზაურობა გიორგი გაბუნიასთან ერთად
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:45 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მაუწყებლობა განახლდება 08.00 საათზე
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 გადაცემა - ავტორბოლა (გ/ჩ)
12:45 საქმის კურსი
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 საქმის კურსი
13:45 უცხოეთის ამბები
14:00 რეაქცია (გ/ჩ)
16:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
16:40 საქმის კურსი
16:45 უცხოეთის ამბები
17:00 მხატვრული ფილმი
19:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
19:40 საქმის კურსი
19:45 უცხოეთის ამბები
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:40 საქმის კურსი
22:45 უცხოეთის ამბები
23:00 გადაცემა - უძრავი ქონება
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:45 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მაუწყებლობა განახლდება 08.00 საათზე
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 გადაცემა - უძრავი ქონება (გ/ჩ)
12:45 საქმის კურსი
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 საქმის კურსი
13:45 უცხოეთის ამბები
14:00 მხატვრული ფილმი
16:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
16:40 საქმის კურსი
16:45 უცხოეთის ამბები
17:00 მხატვრული ფილმი
19:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
19:40 საქმის კურსი
19:45 უცხოეთის ამბები
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:40 საქმის კურსი
22:45 უცხოეთის ამბები
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:45 მხატვრული ფილმი
3:00 მხატვრული ფილმი
5:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.00 საათზე