სამაუწყებლო პროგრამა
7:55 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 ხალხის პოლიტიკა (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 გადაცემა - მოგზაურობა გიორგი გაბუნიასთან ერთად
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.55 საათზე
7:55 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 რეაქცია (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 უცხოეთის ამბები
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.55 საათზე
7:55 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 პოლიტმერტი (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 ქართული სერიალი "ელიტარული დახმარება"
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.55 საათზე
7:55 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 პირველები (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 ქართული სერიალი "ელიტარული დახმარება"
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.55 საათზე
7:55 ანიმაციური ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 ქალების ნარატივი (პ/ე)
12:00 სერიალი "ცხოვრების გზა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 საქმის კურსი (პ/ე)
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 პირველები (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 საქმის კურსი
23:00 გადაცემა - ავტორბოლა
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მაუწყებლობა განახლდება 08.00 საათზე
8:00 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 გადაცემა - ავტორბოლა (გ/ჩ)
12:45 საქმის კურსი
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 საქმის კურსი
13:45 უცხოეთის ამბები
14:00 მხატვრული ფილმი
16:00 გადაცემა - მოგზაურობა გიორგი გაბუნიასთან ერთად (გ/ჩ)
16:40 საქმის კურსი
16:45 უცხოეთის ამბები
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:40 საქმის კურსი
17:45 უცხოეთის ამბები
17:50 მხატვრული ფილმი
21:00 ნატო პირველზე (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:40 საქმის კურსი
22:45 უცხოეთის ამბები
23:00 გადაცემა - უძრავი ქონება
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მაუწყებლობა განახლდება 08.00 საათზე
8:00 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 გადაცემა - უძრავი ქონება (გ/ჩ)
12:45 საქმის კურსი
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 საქმის კურსი
13:45 უცხოეთის ამბები
14:00 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:40 საქმის კურსი
17:45 უცხოეთის ამბები
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:40 საქმის კურსი
22:45 უცხოეთის ამბები
23:30 გადაცემა - ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მაუწყებლობა განახლდება 07.55 საათზე