სამაუწყებლო პროგრამა
8:00 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 სერიალი "რამონზე შეყვარებული"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
23:00 გადაცემა - მოგზაურობა გიორგი გაბუნიასთან ერთად
23:30 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 სერიალი "რამონზე შეყვარებული"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 უცხოეთის ამბები
23:30 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 სერიალი "რამონზე შეყვარებული"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 უცხოეთის ამბები
23:30 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 სერიალი "რამონზე შეყვარებული"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 უცხოეთის ამბები
23:30 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 სერიალი "რამონზე შეყვარებული"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:40 უცხოეთის ამბები
14:00 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 უცხოეთის ამბები
23:00 გადაცემა - ავტორბოლა
23:30 სერიალი "დამალული სიმართლე"
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 ანიმაციური ფილმი
8:30 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 გადაცემა - ავტორბოლა (გ/ჩ)
12:45 უცხოეთის ამბები
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 მხატვრული ფილმი
16:00 გადაცემა - მოგზაურობა გიორგი გაბუნიასთან ერთად (გ/ჩ)
16:45 უცხოეთის ამბები
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:45 უცხოეთის ამბები
23:00 გადაცემა - უძრავი ქონება
23:30 ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 ანიმაციური ფილმი
8:30 მხატვრული ფილმი
10:00 მხატვრული ფილმი
12:00 უძრავი ქონება (გ/ჩ)
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:50 მხატვრული ფილმი
20:00 მხატვრული ფილმი
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:30 გადაცემა - პერსპექტივა
23:30 ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი