სამაუწყებლო პროგრამა
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
11:15 ქალების ნარატივი (პ/ე)
11:45 საქმის კურსი (პ/ე)
12:00 სერიალი "დროის მიღმა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 სერიალი "ღვინის ბალადა"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:45 საქმის კურსი (პ/ე)
18:00 მხატვრული ფილმი
20:00 ხალხის პოლიტიკა (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:45 საქმის კურსი
23:30 ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
11:15 ქალების ნარატივი (პ/ე)
11:45 საქმის კურსი (პ/ე)
12:00 სერიალი "დროის მიღმა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 ლევან ჩხაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 სერიალი "ღვინის ბალადა"
16:00 ლევან ჩხაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:45 საქმის კურსი (პ/ე)
18:00 მხატვრული ფილმი
20:00 რეაქცია (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:45 საქმის კურსი
23:30 ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
11:15 ქალების ნარატივი (პ/ე)
11:45 საქმის კურსი (პ/ე)
12:00 სერიალი "დროის მიღმა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 სერიალი "ღვინის ბალადა"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:45 საქმის კურსი (პ/ე)
18:00 მხატვრული ფილმი
20:00 პოლიტმეტრი (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:45 საქმის კურსი
23:30 ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
11:15 ქალების ნარატივი (პ/ე)
11:45 საქმის კურსი (პ/ე)
12:00 სერიალი "დროის მიღმა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 ლევან ჩხაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 სერიალი "ღვინის ბალადა"
16:00 ლევან ჩხაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:45 საქმის კურსი (პ/ე)
18:00 მხატვრული ფილმი
20:00 რეაქცია (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:45 საქმის კურსი
23:30 ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 საქმიანი დილა (პ/ე)
11:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
11:15 ქალების ნარატივი (პ/ე)
11:45 საქმის კურსი (პ/ე)
12:00 სერიალი "დროის მიღმა"
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
14:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
15:00 სერიალი "ღვინის ბალადა"
16:00 დიანა ტრაპაიძის დღის ამბები (პ/ე)
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:45 საქმის კურსი (პ/ე)
18:00 მხატვრული ფილმი
20:00 პირველები (პ/ე)
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:45 საქმის კურსი
23:30 ღალატი
0:00 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 მხატვრული ფილმი
9:55 საქმის კურსი
10:00 მხატვრული ფილმი
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:45 საქმის კურსი
13:50 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:45 საქმის კურსი
17:50 მხატვრული ფილმი
19:40 მხატვრული ფილმი
21:30 გადაცემა - მძიმე კაცთან
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:40 გადაცემა - ავტორბოლა
23:15 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი
8:00 მხატვრული ფილმი
9:55 საქმის კურსი
10:00 მხატვრული ფილმი
13:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
13:45 საქმის კურსი
13:50 მხატვრული ფილმი
17:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
17:45 საქმის კურსი
17:50 მხატვრული ფილმი
19:40 მხატვრული ფილმი
21:30 გადაცემა - მძიმე კაცთან
22:00 საინფორმაციო გამოშვება - NEWS (პ/ე)
22:40 გადაცემა - პერსპექტივა
23:15 მხატვრული ფილმი
2:00 მხატვრული ფილმი
4:00 მხატვრული ფილმი
6:00 მხატვრული ფილმი