მაია მამულაშვილი - საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი

მაია მამულაშვილი

საინფორმაციო გამოშვების წამყვანი