არჩევნები

2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მეორე ტურის ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ფასები და ბლოკ-ბადე

2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ფასები და ბლოკ-ბადე - სექტემბერი

2021 წლის თვითმართველობის არჩევნების ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ფასები და ბლოკ-ბადე

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 16-22 ნოემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 26 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 19-25 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 12-18 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 5-11 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 28 სექტემბერი - 4 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 21-27 სექტემბერი