არჩევნები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 16-22 ნოემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 26 ოქტომბერი - 1 ნოემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 19-25 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 12-18 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 5-11 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 28 სექტემბერი - 4 ოქტომბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 21-27 სექტემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 14-20 სექტემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 7-13 სექტემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 31 აგვისტო- 6 სექტემბერი