არჩევნები

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 22-28 სექტემბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 15-21 სექტემბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 8-14 სექტემბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 1-7 სექტემბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში - 25 აგვისტოსთვის

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ფასები და ბლოკ-ბადე