არჩევნები

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 14-20 სექტემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 7-13 სექტემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია: 31 აგვისტო- 6 სექტემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები. მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია 28-30 აგვისტო

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ფასიანი პოლიტიკური რეკლემის ბადე:10-30 სექტემბერი

2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების ფასიანი პოლიტიკური რეკლემის ბადე:1-9 სექტემბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 20 ოქტომბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 13 -19 ოქტომბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 6-12 ოქტომბერი

2017 წლის თვითმართველობის არჩევნების უფასო და ფასიანი პოლიტიკური რეკლამის ყოველკვირეული ანგარიში: 29/09 -05/10