პროგრამა

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

20:00

პირველების ცენტრალური გამოშვება ეკო მაღრაძესთან და ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

24:00

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

20:00

პირველების ცენტრალური გამოშვება ეკო მაღრაძესთან და ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

24:00

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

14:00

ანა ახალაიას დღის ამბები LIVE ⭕

15:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვითან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

20:00

პირველების ცენტრალური გამოშვება ეკო მაღრაძესთან და ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

24:00

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

20:00

პირველების ცენტრალური გამოშვება ეკო მაღრაძესთან და ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

24:00

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

20:00

პირველების ცენტრალური გამოშვება ეკო მაღრაძესთან და ვასილ დაბრუნდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

24:00

საქმის კურსი. კოლაჟი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

მხატვრული ფილმი

09:00

შენთვის გ/ჩ

10:00

სერიალი "სიღარიბეში დაბადებული"

11:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად ერთად LIVE ⭕

11:30

შუადღე LIVE ⭕

15:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები ეთუნა ინწკირველთან ერთად LIVE ⭕

17:30

ხედვა ვაშინგტონიდან

20:00

ნოდარ მელაძის შაბათი LIVE ⭕

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

მხატვრული ფილმი

09:00

ოჯახის ექიმი გ/ჩ

10:00

სერიალი "სიღარიბეში დაბადებული"

11:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად ერთად LIVE ⭕

11:30

შუადღე LIVE ⭕

15:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

15:30

რე-დიზაინი

17:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

19:00

ოჯახის ექიმი

20:00

პირველების ცენტრალური გამოშვება LIVE ⭕

23:00

შენთვის მერაბ სეფაშვილთან ერთად

24:00

+-21 რადიო თავისუფლების გადაცემა