პროგრამა

00:30

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები. ანონსი LIVE ⭕

24:00

პირველები. დაიჯესტი

00:30

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

14:00

დღის ამბები მაკა ანდრონიკაშვილთან ერთად LIVE ⭕

15:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

15:45

დღის ამბები მაკა ანდრონიკაშვილთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები. ანონსი LIVE ⭕

24:00

პირველები. დაიჯესტი

00:30

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვითან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები მარიამ გაფრინდაშვილთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები. ანონსი LIVE ⭕

24:00

პირველები. დაიჯესტი

00:30

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

15:45

დღის ამბები მაკა ანდრონიკაშვილთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები. ანონსი LIVE ⭕

24:00

პირველები. დაიჯესტი

00:30

საქმის კურსი. კოლაჟი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

საქმიანი დილა LIVE ⭕

11:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

11:40

პირველამდე ნინო არაზაშვილთან და ონისე ონიანთან ერთად LIVE ⭕

13:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

13:35

საქმის კურსი LIVE ⭕

15:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად ერთად LIVE ⭕

17:45

საქმის კურსი LIVE ⭕

19:00

პირველები. ანონსი LIVE ⭕

22:00

ვანოს შოუ

24:00

პირველები. დაიჯესტი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

მხატვრული ფილმი

09:00

დილის LIVE ⭕

11:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად ერთად LIVE ⭕

11:30

შუადღე LIVE ⭕

14:00

ვანოს შოუ. გამეორება

15:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები გუგა არჩვაძესთან ერთად LIVE ⭕

17:30

ხედვა ვაშინგტონიდან

22:30

ახალი შაბათის შოუ

23:30

მხატვრული ფილმი

01:30

მხატვრული ფილმი

03:30

მხატვრული ფილმი

05:30

მხატვრული ფილმი

07:30

მხატვრული ფილმი

08:00

ოჯახის ექიმი გ/ჩ

09:00

დილის LIVE ⭕

11:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად ერთად LIVE ⭕

11:30

შუადღე LIVE ⭕

14:00

ახალი შაბათის შოუ. გამეორება

15:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

17:00

პირველები ნატა ქაჯაიასთან ერთად LIVE ⭕

18:45

ოჯახის ექიმი

20:00

პირველების ცენტრალური გამოშვება ნატა ქაჯაიასთან ერად LIVE ⭕