26.02.2021 11:56

რეაქცია 2 თებერვალი, 2021 II ნაწილი