პუტინმა საომარი მდგომარეობის დარღვევისთვის 30-დღიანი პატიმრობა დააწესა

24.06.23 18:27
პუტინმა საომარი მდგომარეობის დარღვევისთვის 30-დღიანი პატიმრობა დააწესა

ვლაიმერ პუტინმა საომარი მდგომარეობის დარღვევისთვის 30-დღიანი პატიმრობა დააწესა

ახალ განკარგულებას ხელს რუსეთის პრეზიდენტი აწერს.

აღნიშნულია, რომ დოკუმენტი განთავსდა რუსეთის იურიდიული ინფორმაციის ოფიციალურ პორტალზე. ამრიგად, რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსს დაემატა მუხლი საომარი მდგომარეობის დარღვევის შესახებ.

ასეთი დარღვევისთვის მოქალაქეებისთვის გათვალისწინებულია ადმინისტრაციული ჯარიმა 500-დან 1000 რუბლამდე ან ადმინისტრაციული პატიმრობა 30 დღემდე. 

გარდა ამისა, თუ სამართალდარღვევისთვის გამოიყენებოდა სატრანსპორტო საშუალება, პირს ჩამოერთმევა სატრანსპორტო საშუალება და მოხდება ტრანსპორტის დაკავების პროცედურა.