გი­ორ­გი ფა­რე­შიშ­ვილს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახმარება სჭირ­დე­ბა - ახალგაზრდას მწვავე ლეიკემია დაუდგინდა

13.05.21 16:39
გი­ორ­გი ფა­რე­შიშ­ვილს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის დახმარება სჭირ­დე­ბა - ახალგაზრდას მწვავე ლეიკემია დაუდგინდა

გი­ორ­გი ფა­რე­შიშ­ვილს სა­ზო­გა­დო­ე­ბის თა­ნად­გო­მა სჭირ­დე­ბა. ახალგაზრდას 6 მა­ისს მწვა­ვე ლე­იკემია და­უდგინდა და სამ­კურ­ნა­ლოდ უკვე თურ­ქე­თის კლი­ნი­კა­ში იმ­ყო­ფე­ბა. მას მკურ­ნა­ლო­ბა­სა და ძვლის ტვი­ნის ტრან­სპლან­ტა­ციისთვის 100 000$ ესაჭიროება.

მე­გობ­რებ­მა გი­ორ­გი ფა­რე­შიშ­ვი­ლის თა­ნად­გო­მის კამ­პა­ნია - "ერ­თად და­ვა­მარ­ცხოთ ლე­ი­კე­მია #ფა­რე­შას­თვის" უკვე და­ი­წყეს.

ან­გა­რი­შის ნომ­რე­ბი:

"სა­ქარ­თვე­ლოს ბან­კი" ბან­კის კოდი: BAGAGE22 მიმ­ღე­ბის სა­ხე­ლი: ქე­თე­ვან ჩა­ჩა­ვა, მიმ­ღე­ბის ან­გა­რი­შის ნო­მე­რი: GE23BG0000000128547900

“თი­ბი­სი ბან­კი” ბან­კის კოდი: თBჩBGE22 მიმ­ღე­ბის სა­ხე­ლი: ქე­თე­ვან ჩა­ჩა­ვა, მიმ­ღე­ბის ან­გა­რი­ში: GE49TB7639136011600001