გენერალური აუდიტორის ხმაურიანი განცხადება - "საქართველოს რკინიგზა" მექვაბიშვილს პასუხობს

16.06.21 19:52
გენერალური აუდიტორის ხმაურიანი განცხადება - "საქართველოს რკინიგზა" მექვაბიშვილს პასუხობს

სს „საქართველოს რკინიგზა“ უარჰყოფს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას სახელმწიფო აუდიტის კომპანიაში არშემოშვებასთან დაკავშირებით. 

რკინიგზაში ირწმუნებიან, რომ საქართველოს რკინიგზაში სახელმწიფო აუდიტი შემოწმებაზე  შემოსული იყო 2016 წელს.

პარალელურად კი  ,,აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონში არსებული ბუნდოვანი ნორმის გამო, საქართველოს რკინიგზის როგორც არაპირდაპირი სახელმწიფო საწარმოს სახელმწიფო აუდიტის ქვემდებარეობასთან დაკავშირებით, კომპანიასა და აუდიტს შორის მიმდინარეობდა დამაზუსტებელი  სამართლებრივი პროცედურები.  მიუხედავად სამართლებრივი პოზიციების განსხვავებისა, რკინიგზას არ შეუშლია ხელი აუდიტის ჩატარებისთვის. საბოლოოდ, სასამართლოს მიერ ბუნდოვანი ნორმა განიმარტა 2019 წელს. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზის კომპლექსურ ყოველწლიურ აუდიტს ატარებს დიდი ოთხეულის წევრი ისეთი რეპუტაბელური და მაღალკვალიფიციური აუდიტორული კომპანია როგორიც არის KPMG და აღნიშნულ დასკვნებს კომპანია საჯაროდ ხელმისაწვდომს ხდის საკუთარი ვებ-გვერდის მეშვეობით, არარელევანტურია 
აღნიშნულ საკითხზე აპელირება. მით უფრო, რომ საქართველოს რკინიგზა 2018 წლიდან დღემდე არ ყოფილა გათვალისწინებული შესამოწმებელი კომპანიების სიაში. საქართველოს რკინიგზა გამოთქვამს მზადყოფნას ითანამშრომლოს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურთან და მიაწოდოს ყველა საჭირო ინფორმაცია მომართვის შემთხვევაში"- აცხადებენ სს "საქართველოს რკინიგზაში". 

საპარლამენტო ტრიბუნიდან დღეს ქვეყნის  მთავარმა აუდიტორმა აღიარა, რომ შესამოწმებლად მისული მისი თანამშრომლები "საქართველოს რკინიგზაში" არ შეუშვეს. საქმე სასამართლო დავამდეც მივიდა. 

აღსანიშნავია, რომ "საქართველოს რკინიგზა" 2015 წლიდან დღემდე მხოლოდ ზარალზე მუშაობს. ზარალის რაოდენობამ უკვე მილიარდს მიაღწია.